Elinikäinen oppiminen on asia, josta puhutaan paljon, ja jota tämän päivän työelämässä kipeästi tarvitsisi.

On kuitenkin yksi asia ylitse kaikkien muiden, joka estää hyvin tehokkaasti työntekijöitä kehittämästä osaamistaan ja innovaatiotaan, ja se on kiire.

Jatkuva kokousten, sähköpostien ja viestien sekä muiden sälätehtävien virta syö niin tehokkaasti työaikaa, että itsensä kehittäminen jää minimiin, kirjoittaa talouslehti Forbes.

Kiireen seurauksena työntekijät ovat stressaantuneita, ylityöllistettyjä, eikä heille jää aikaa ajatella.

LinkedInin työssäoppimista koskevassa raportissa käy ilmi, että hurjat 94 prosenttia työntekijöistä pysyisi pidempään työpaikassaan, jos työpaikka panostaisi työntekijöiden urakehitykseen.

”Ykkössyy sille, miksi työntekijät sanovat tuntevansa jäävänsä oppimisessa jälkeen on se, että heillä ei ole aikaa oppia tarvittavia taitoja”, raportissa sanotaan.

Itseasiassa työntekijät ovat niin kiireisiä, että he eivät usein ole edes tietoisia siitä, että heidän yrityksensä saattaa jo tarjota erilaisia oppimisvaihtoehtoja. Ja jos he jostain syystä törmäävät yrityksensä tarjoamiin oppimisvaihtoehtoihin, ei heillä useimmiten ole aikaa oppia ja soveltaa vielä oppimaansa työroolissaan.

Forbesin mukaan työntekijöiden sitoutuminen ja innostuminen työstään on pysynyt jo vuosikausia paikallaan. Noin kolmannes yritysten työntekijöistä tekee enemmän kuin heiltä odotetaan, on motivoituneita ja kokee, että heitä arvostetaan. Sen sijaan kaksi kolmasosaa kaikista työntekijöistä on niin sanotusti luovuttanut töidensä kanssa tai kroonisesti jo niin kyynistyneitä, että he aktiivisesti sabotoivat yrityksen prosesseja, kuten esimerkiksi asiakaspalvelua.

Osa tätä turtumusta ja vetäytymistä työpaikoilla on juurikin kaiken kattava kiire ja työntekijöiden tunne siitä, että heillä ei vain ole aikaa oppia.

Kun työntekijällä ei ole mahdollisuutta kehittyä, luo se epäluottamusta yritystä kohtaan, kun työntekijä tuntee, että hänestä ei välitetä eikä häneen haluta panostaa. Tämä johtaa kierteeseen, jossa työntekijä pohtii, miksi hänenkään pitäisi ponnistella ja panostaa, kun työpaikkakaan ei panosta häneen.

Tilanteen korjaaminen

Jotta tilanne ei luisuisi näin pitkälle työpaikalla, on ensimmäinen askel analysoida, miten työntekijät käyttävät aikaansa. Jos turhia kokouksia alkaa kertyä liikaa, on aika miettiä uudestaan organisaation käytäntöjä.

Jos sähköposteja ja viestittelyä on niin paljon, että se estää ihmisiä kehittymästä tai jopa tekemästä työtään, on tärkeää suunnata katse yrityksen johtamiskäytäntöihin.

Ajankäytön lisäksi on hyvä selvittää, miten ja missä työntekijät itse haluavat oppia.

LinkedInin raportin mukaan 68 prosenttia työntekijöistä haluaa opiskella työpaikalla, 58 prosenttia työntekijöistä haluaa opiskella omaan tahtiinsa ja 49 prosenttia työntekijöistä haluaa opiskella kun tarve siihen nousee.

Tärkeää on myös pitää huoli, että työssäoppiminen sisältää kolme perustyyppiä: muodollinen, epämuodollinen ja sosiaalinen.